USZKODZENIA ŁĄKOTEK

USZKODZENIA ŁĄKOTEK

Łąkotki stanowią ważne struktury anatomiczne stawu kolanowego.  Położone one są wewnątrz stawu kolanowego po obu jego stronach (łąkotka przyśrodkowa i łąkotka boczna)  i oddzielają powierzchnię stawową kości udowej od powierzchni kości piszczelowej. W czasie ruchu zginania i prostowania kolana łąkotki przesuwają się wraz kością piszczelową, do której są przytwierdzone.

USZKODZENIA WIĘZADEŁ STAWU KOLANOWEGO

USZKODZENIA WIĘZADEŁ STAWU KOLANOWEGO

W stawie kolanowym ważną  rolę odgrywają więzadła poboczne i krzyżowe. Decydują one głównie o stabilizacji kolana, czyli regulują zakres ruchów możliwych do wykonania w zdrowym stawie. W przypadku uszkodzenia więzadła mówimy o niestabilności stawu – w zależności od rodzaju więzadła – przedniej , tylnej, przyśrodkowej, bocznej lub złożonej, w przypadku jednoczasowego uszkodzenia kilku więzadeł.

USZKODZENIA CHRZĄSTKI

USZKODZENIA CHRZĄSTKI

Powierzchnie stawowe kości tworzących staw kolanowy (kość udowa, rzepka i kość piszczelowa) pokryte są chrząstką stawową. Prawidłowa chrząstka stawowa (chrząstka szklista) ma grubość 1-7 mm w zależności od lokalizacji.  Spełnia ona bardzo ważną funkcję biomechaniczną. Z jednej strony, dzięki gładkiej powierzchni minimalizującej tarcie, umożliwia sprawne ruchy w stawie z drugiej, stanowi naturalny amortyzator ułatwiający przenoszenie obciążeń osiowych w stawie i ich rozłożenie na całą powierzchnię stawową. 

USZKODZENIE TYPU SLAP

USZKODZENIE TYPU SLAP

SLAP dotyczy uszkodzenia górnej części obrąbka łopatki. W zdrowym barku górna cześć obrąbka jest miejscem przyczepu ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego i jednocześnie jest ściśle połączona z brzegiem kostnym wydrążenia stawowego łopatki i krawędzią powierzchni chrzęstnej. 

USZKODZENIA STOŻKA ROTATORÓW

USZKODZENIA STOŻKA ROTATORÓW

Stożek rotatorów  (inaczej pierścienia rotatorów) jest utworzony przez 4 mięśnie i ich ścięgna. Tworzą one zespół łączący łopatkę z kością ramienną  i odpowiedzialne są za unoszenie ramienia i ruchy obrotowe.  Uszkodzenia najczęściej dotyczą mięśnia nadgrzebieniowego, a ich główną przyczyną są zmiany zwyrodnieniowe.

NIESTABILNOŚĆ BARKU

NIESTABILNOŚĆ BARKU

Zwichnięcie to brak kontaktu kości tworzących staw spowodowane przemieszczeniem powierzchni stawowych. Przy urazach barku 30% uszkodzeń to właśnie zwichnięcia. U mężczyzn występują one 4-5 razy częściej niż u kobiet. U młodych pacjentów zwichnięcie powoduje zwykle oderwanie obrąbka panewki w strefie przednio-dolnej.

ZESPÓŁ CIASNOTY PODBARKOWEJ

ZESPÓŁ CIASNOTY PODBARKOWEJ

Zespół ciasnoty podbarkowej jest jedną z najczęstszych dysfunkcji powodujących ból barku. Około połowa przypadków dolegliwości ze strony barku spowodowana jest ciasnotą podbarkową nazywaną także cieśnią podbarkową, czy konfliktem podbarkowym. Objawami są stopniowo narastający ból i ograniczanie zakresu ruchomości barku.

ENTEZOPATIE, TENDINOPATIE

ENTEZOPATIE, TENDINOPATIE

Entezopatie to przewlekłe procesy naprawcze toczące się po mikrouszkodzeniach w obrębie przyczepów ścięgien lub więzadeł. Tendinopatie to takie same procesy lecz dotyczące wolnej części ścięgna lub więzadła.

USZKODZENIA MIĘŚNI

USZKODZENIA MIĘŚNI

Uszkodzenie brzuśca mięśnia bądź jego przyczepu zdarza się dosyć rzadko. Najczęściej uszkodzenia takie zdarzają się piłkarzom nożnym oraz podczas wypadków samochodowych i upadków. Jeśli uszkodzenie dotyczy części brzuśca mięśnia trudno stwierdzić to klinicznie. 

NIESTABILNOŚĆ ŚCIĘGNA GŁOWY DŁUGIEJ MIĘŚNIA DWUGŁOWEGO

NIESTABILNOŚĆ ŚCIĘGNA GŁOWY DŁUGIEJ MIĘŚNIA DWUGŁOWEGO

Po urazie lub w wyniku powtarzających się przez długi okres czasu mikrouszkodzeń może dojść do znacznego rozluźnienia lub przerwania elementu stabilizującego ścięgno w rowku kości ramiennej - więzadła poprzecznego.

ŁOKIEĆ TENISISTY

ŁOKIEĆ TENISISTY

Łokieć tenisisty (entezopatia nadkłykcia bocznego kości ramiennej) to schorzenie objawiające się bólami na bocznej stronie łokcia. W chorobie tej dochodzi do zmian zwyrodnieniowych w przyczepach mięśniowych w okolicy łokcia. Patologia dotyczy około 1% populacji. Wbrew nazwie czynni tenisiści to tylko 10% pacjentów.

  PALUCH KOŚLAWY - HALLUX VALGUS

PALUCH KOŚLAWY - HALLUX VALGUS

Jest to zniekształcenie polegające na bocznym odchyleniu palucha. Zwykle jest ono spowodowane szpotawym ustawieniem pierwszej kości śródstopia, wystawaniem głowy tej kości przyśrodkowo i podwichnięciem w stawie śródstopno-paliczkowym ku stronie bocznej. Może temu towarzyszyć rotacja palucha. Zniekształcenie występuje znaczenie częściej u kobiet.